Partners

SWATAB is proud to have following partners och clients that thinks about our enviroment and future generations.

Få platser har så rik och varierad natur som vattenriket runt Kristianstad. Området har av Unesco utsetts till ett Biosfärområde vilket innebär att det är ett modellområde som visar hur vi kan både bevara och utveckla naturens resurser på ett hållbart sätt.

https://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/

MKB Fastighets AB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Med drygt 23 600 lägenheter och 1 100 kommersiella lokaler är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö.

https://www.mkbfastighet.se/

Smart Water Filters is an innovative, forward thinking company who have an unshakable commitment to improving the environment by changing the way in which laundry processes are carried out. SWF operates at the UK market.

http://smart-water-filters.com/

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

http://www.energimyndigheten.se

Do you also want to reduce the ammount of chemical in our nature?