Spela upp intervju med Björn Brändewall

Motion – Rent vatten

Att minska energiförbrukning och användning av miljöskadliga kemikalier är viktiga hållbarhetsfrågor.

Kalmar kommun tvättar dagligen arbetskläder åt stora personalgrupper. Genom Kalmarhem AB förfogar man även över ett stort antal tvättstugor för boende. Här finns möjlighet att minska både miljöpåverkan och energianvändning

Björn Brändewall (L)

Länk till Motion

Tillbaka till Nyheter