Tvätta ekologiskt med SWATAB's produkter

SWATAB's produkter är utformade så att Ni kan tvätta textiler utan att använda kemikalier. Detta bidrar till bättre hälsa och en bättre miljö. DIRO® har godkänd rengöringseffekt enligt EU-Ecolabels tester för tvättmedel.
DIRO® är dessutom 100% allergifritt och vattnet är temperaturoberoende.

DIRO TM21

Systemet för en till två tvättmaskiner, passar de flesta verksamheter som t.ex. tvättstugan i en fastighet. Systemet kan uppgraderas för att hantera fler tvättmaskiner om behov finns.

Läs mer

Därför behövs DIRO®

Tvättmedel kan påverka miljön negativt eftersom tvättmedel offtast innehåller ämnen som bidrar till övergödning.

Alla kemikalier och gifter som kan finnas i tvättmedel, rinner ut genom avloppsvattnet, och ut i våra vattendrag och sjöar. Olika sorters parfymer tillsätts ofta i tvättmedel för att det ska lukta godare och dölja doften av andra ingredienser. Parfymen är inte speciellt viktig i tvättmedlet och orsakar därför en onödig miljöbelastning.

Läs mer