Därför behövs DIRO!

Tvättkemikalier kan påverka miljö, hälsa, energi och ekonomi  på ett negativt sätt.
Med DIRO® kan tvättkemikalier tas bort.

Miljö

Vår miljö är hårt belastad av alla de kemikalier som används i det moderna samhället. Vi har skapat en tickande bomb genom det sätt vi lever på idag.

90 % av alla kemikalier som spolas ut i våra avlopp från hushållen består av disk, tvätt och sköljmedel. Våra reningsverk har svårt att ta hand om allt detta, framförallt har de svårt att rena bort zeoliterna som kan finnas i tvättmedlet. Om dessa kemikalier försvinner kan reningsverken fokusera på att rena andra gifter och mediciner istället. Detta skulle ge oss ett renare dricksvatten och renare floder, hav och sjöar.

Läs mer
41305949_s

Hälsa

Huden är kroppens största organ som tar upp allting som är vattenlösligt t.ex. tvättmedel.
C.a 25 % av det tvättmedel som du använder när du tvättar stannar kvar i tyget.

I många tvättmedel finns det dessutom kemikalier som är gjorda för att stanna på textilierna för att t.ex. göra dem vitare eller dölja fläckar.

Läs mer

Effektivt och miljövänlig

Med bevisad rengöringseffekt enligt EU-Ecolabeltester för tvättmedel, löser DIRO® effektivt smuts, kalkavlagringar, alger, fetter och mögel.

Energi

Tester visar att vid tvättning med DIRO® vatten torkar textilerna snabbare pga att inga kalk eller kemikalierester finns kvar i kläderna. Värmeelementen i en tvättmaskin kalkar inte igen och är därmed mycket effektivare under en längre period, detta kan ge tvättstugan en energibesparing på upp till 40%.

DIRO® är en självklarhet i ett lågenergi hem.

Läs mer

Ekonomi

Tvättstugan är en av de största kostnaderna i en fastighet. Att installera vårt system DIRO® ger er en rad fördelar.

DIRO® kan kopplas till både gamla och nya maskiner, detta gör att investeringsbehovet minskar eftersom det inte krävs någon ombyggnad eller omprogrammering av maskinerna.

Läs mer

Har du frågor?

Kontakta oss och vi kommer svara så fort vi kan.

Kontakt