Miljö

Genom att använda DIRO® för er tvättning kommer ni att minska miljöpåverkan, det är svårt att säga exakt hur mycket men bara i Sverige används 50,000Ton tvättmedel om året.

Vår miljö är hårt belastad av alla de kemikalier som används i det moderna samhället. Vi har skapat en tickande bomb genom det sätt vi lever på idag.

90 % av alla kemikalier som spolas ut i våra avlopp från hushållen består av disk, tvätt och sköljmedel. Våra reningsverk har svårt att ta hand om allt detta, framförallt har de svårt att rena bort zeoliterna som kan finnas i tvättmedlet. Om dessa kemikalier försvinner kan reningsverken fokusera på att rena andra gifter och mediciner istället. Detta skulle ge oss ett renare dricksvatten och renare floder, hav och sjöar.

Våra hav, sjöar och vattendrag drabbas hårt av kemikalieutsläppen från hushållen, enbart i Sverige har vi 700 000 enskilda avlopp som inte är godkända och där avloppsvatten hamnar i våra vattendrag, sjöar och grundvatten. Glöm inte heller det sopberg som skapas genom alla förpackningar som går åt till att förpacka alla dessa olika kemikalier.

Kemikalietillverkarnas försök till miljöförbättring heter doseringssystem, ett steg i rätt riktning. Vi på SWATAB har med vårt kemikaliefria system DIRO® tagit steget fullt ut och slopat behovet av kemikalier vid tvätt nästan helt.

System DIRO® kan bidra till att göra vår och framtida generationers miljö bättre. Vi kan snabbt förbättra miljön på förskolor, vårdhem, sjukhus bara genom att använda system DIRO® som är helt kemikaliefritt.