The environment

When you wash with DIRO, you reduce the impact on the environment as chemical emissions become zero.

We want to contribute to a cleaner world and a sustainable future.

The future way to clean and wash clotthes effectively is with DIRO water.

Our oceans, lakes and water reservoirs are being hit hard by household chemicals poured down the drain.

I Sverige används det minst 50,000 ton tvättmedel om året. Genom att använda DIRO istället för kemikalier, kan vi minska vår miljöpåverkan.

Majoriteten av alla kemikalier som spolas ut i våra avlopp från hushållen består av städ, disk, tvätt och sköljmedel. Våra reningsverk har svårt att ta hand om allt detta. Om dessa kemikalier försvinner kan reningsverken fokusera på att rena avloppsvattnet från mediciner och resterande kemikalier. Detta skulle ge oss ett renare dricksvatten och renare floder, hav och sjöar.