Tvätteri

Nu kan ni kemikaliebanta tvätteriet.

Genom att installera system DIRO kan ni erbjuda era kunder en allergifri tvätt, förbättra arbetsmiljön för era anställda och samtidigt minska er miljöpåverkan.

Med system DIRO till era tvättmaskiner kan ni ta bort stora delar av er kemikalieanvändning.

Maskinerna är rena och fina, det finns inte heller några beläggningar av kalk och slam i maskinerna som ökar kostnaderna för att värma upp vattnet.

Städning och avfallshantering minskar och luften från torkningen kommer inte längre att lukta kemikalier vilket kan vara ett problem för boende och förbipasserande.

Vi vill bidra till en renare värld och en hållbar framtid

Fördelarna för er är många:

   • Minskade servicekostnader

   • Ökad livslängd på maskinerna

   • Applicerbart på nya och äldre maskiner

   • Lägre tvättemperaturer

   • Betydligt lägre kostnad per tvätt än med doseringssystem

   • Kräver ingen omprogrammering eller ombyggnad av maskinerna

   • Kortare tvättprogram

   • Energibesparande

   • Renare tvättstuga med mindre avfall

   • Samarbetsavtal med Podab och Miele med optimerade tvättprogram