Fastighetsförvaltning

Inom fastighetsförvaltning finns det stora möjligheter att minska användningen av kemikalier.

När ni väljer att installera SWATABs DIRO-system för både tvätt och städ är användnings-området brett. DIRO-vattnet kan användas från att tvätta golven med golvtvätt-maskiner, till att tvätta heltäckningsmattor med mattvättmaskiner. Ni kan städa alla ytor med DIRO- vatten på sprayflaska och naturligtvis tvätta alla kläder och textilier i tvättmaskiner med DIRO-systemet installerat.

DIRO®

Genom att installera DIRO till era tvättmaskiner kommer ni att få en helt kemikaliefri tvättning.

Flera företag använder redan ett anpassat tvättprogram för moppar. Dessa program är utvecklade i samarbete med Podab och Miele.

Normal mopptvätt kan göras utan uppvärmning och för hygientvätt används mopptvätt 60°. Vill ni ha städklara moppar går naturligtvis detta också.

Maskinerna är rena och fina, det finns inte heller några beläggningar av kalk och slam i maskinerna som ökar kostnaderna för service och  uppvärmning.

Med DIRO i er verksamhet kommer arbetsmiljön att förbättras och ert miljöarbete att underlättas.