Fördelar

Fördelarna med DIRO är många! Att kunna tvätta och städa miljömässigt hållbart, samtidigt som det ger ekonomiska såväl som hälsofördelar uppskattas av våra kunder.

Hälsofördelar

Förbättrad arbetsmiljö

 • Avlägsnad risk för hälsofarliga ämnen.
 • Minskad risk för allergiska reaktioner och besvär hos personal.
 • Minskad risk för allergiska besvär för alla som vistas i lokalerna.
 • Renare tvättstuga med mindre avfall.
 • Förenklad hantering och dosering av tvätt.
 • Förbättrad luftkvalité avseende lukt och doft.
 • Ökad användarvänlighet ur ett ergonomiskt perspektiv.

Miljöfördelar

Reducerade utsläpp av både kemikalier och koldioxid

 • Inga utsläpp av kemikalier i avloppsvatten vilket ger minskad belastning på reningsverk och renare hav, sjöar och vattendrag.
 • Minskad energiförbrukning och utsläpp av koldioxid genom möjlighet till kortare program och lägre temperaturer.
 • Minskad förbrukning av drivmedel, energi och vatten vid tillverkning och transport av städ- och tvättmedel.

Driftsfördelar

Enkelt att installera och passar alla verksamheter

 • Enkelt att installera. Det behövs endast inkommande vatten i tvätt/städutrymme med slang till tvättmaskin.
 • Kan kopplas till både nya och gamla tvättmaskiner, du behöver inte köpa nytt. För optimalt tvättresultat rekommenderas mopprogram.
 • Passar alla verksamheter, såväl förskola och vårdhem som kontor, hotell och industrilokaler.
 • DIRO-vattnet kan användas för att rengöra alla ytor och även de moppar och städdukar du använder.

Ekonomiska fördelar

Lägre driftskostnader

 • Ökad livslängd på tvättmaskiner.
 • Minskade servicekostnader.
 • Kraftigt minskade kostnader för städ- och tvättmedel.
 • Mindre tomma plastflaskor och kartonger och lägre kostnader för avfallshantering.
 • Enklare och mindre krävande städprocess.

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.