DIRO-system

Vår produktserie DIRO FS, är ett flexibelt filtersystem som producerar ultrarent avjoniserat vatten, så kallat DIRO-vatten, för hållbar lokalvård. Filtersystemet finns i olika storlekar och kopplas mellan inkommande vatten och en eller flera tvättmaskiner och tappkranar. Vattnet omvandlas där till ett ultrarent avjoniserat vatten, vilket innebär att joner som kommer från naturliga salter och mineraler tas bort. DIRO-vattnet gör att tvätten och ytorna blir rena helt utan städmedel och tvättmedel. Produktserien DIRO FS har en bufferttank där det ultrarena avjoniserade vattnet kan förvaras tills det ska användas vid städ eller tvätt.

FS-60

För det mindre städobjektet, med en tvättmaskin och ett behov av att kunna tappa upp DIRO-vatten på sprayflaska.

  • 60L vattenproduktion /tim
  • 60L intern vattentank
  • Tystgående
  • Servicevänlig
  • Möjlighet till höj och sänkbar ställning

Produktblad DIRO FS60 Ny

FS-90

För det lite större städobjektet, där du har två tvättmaskiner och kanske också behöver tappa upp DIRO-vatten till dina golvskurmaskiner.

• 90L vattenproduktion /tim
• 90L intern vattentank
• Tystgående
• Möjlighet till större extern tank
• Servicevänlig
• Möjlighet till distansövervakning

HÄMTA PRODUKTBLAD

FS-500

Vår modell för större städcentraler och tvätterier.

• 500L vattenproduktion /tim
• 560L extern vattentank
• Tystgående
• Möjlighet till större extern tank
• Servicevänlig
• Möjlighet till distansövervakning

HÄMTA PRODUKTBLAD

Så fungerar DIRO-system

1. DIRO installeras mellan befintligt kallvatten och en eller flera tvättmaskiner och tappkranar. Det fungerar lika bra med både nya och befintliga maskiner. DIRO bearbetar vattnet genom flera filtersteg så att vattnet blir extremt rent och avjoniserat. Det filtrerade vattnet leds sedan in i tvättmaskinen på vanligt sätt.

2. Det filtrerade vattnet är ultrarent och avjoniserat. Det innehåller inget kalk eller andra mineraler. När vattnet kommer i kontakt med textilierna i tvättmaskinen lossnar smuts och fett från fibrerna i tyget. De oönskade partiklarna transporteras sedan bort med sköljvattnet och lämnar textilierna rena, mjuka och fria från tvättkemikalier.

3. Podab, som är specialister på professionell tvättstugeutrustning, och vitvaruföretaget Miele har tagit fram optimerade program anpassade till DIRO för ett ännu bättre tvättresultat, men tvättning kan ske med befintliga tvättmaskiner och tvättprogram.

4. Med en tappkran installerad kan man på ett enkelt sätt tappa upp vatten till sprayflaskor och skurmaskiner för ett kemikaliefritt städ.