Vår vision

Vi vill bidra till en renare värld och en hållbar framtid för miljö och människa. DIRO är framtidens sätt att städa och tvätta städmaterial utan kemikalier.

Vision Swatab

Vår vision

Vi vill bidra till en renare värld och en hållbar framtid för miljö och människa.
DIRO är framtidens sätt att städa och tvätta städmaterial utan kemikalier.

Vår målsättning

Vi strävar efter att uppnå vår vision genom att att vi hjälper våra kunder minskar sin miljöpåverkan genom reducerad kemikalieanvändning inom tvätt och städ, samtidigt som de minskar sina kostnader.

Det gör vi genom att vi primärt hjälper kunderna inom tre olika områden:

  • Förbättrade miljömål genom att minska CO2-påverkan
  • Hälsosammare arbetsmiljö
  • Minska kostnader

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.