2010-09-28

800 sjöar i Sverige är övergödda och situationen för Östersjön är akut

Rapporter

Utbredningen av syrefria och syrefattiga bottnar i Östersjön utgör ett stort problem. Forskare är överens om att situationen ytterligare försämras av mänsklig påverkan. Alla stater runt Östersjön inklusive Ryssland samt Europeiska kommissionen har därför undertecknat Baltic Sea Action Plan (BSAP), vilken bland annat innehåller en tydlig rekommendation att så fort som möjligt byta ut fosfater i konsumenttillgängliga tvättmedel.

Trots regleringen får tvättmedel för konsumentbruk fortfarande innehålla fosfater i halter upp till 0,2 viktprocent. Läs mer i Kemikalieinspektionens rapport.

Läs rapporten (extern länk)

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.