2021-09-16

Amerikanska flottan tvättade sina atomubåtar med avjoniserat vatten redan på 50-talet

USS Nautilus.Jpg
Källa: www.history.com

Att avjoniserat vatten är ett miljövänligt sätt att tvätta och städa på vet vi sedan länge, men visste du att det användes av den amerikanska flottan redan på 50-talet för att säkra världens första atomubåt USS Nautilus?

Avjoniserat vatten är ett av de mest effektiva lösningsmedlen som finns och är känt för att bryta ned många tungmetaller och salter. Idag används det i en rad olika branscher och industrier och återfinns bland annat i produktionen av läkemedel samt i vetenskapliga och tekniska laboratorier. På senare år har även flertalet städbolag i Sverige, både kommunala och privata, sett fördelarna med att städa och tvätta med avjoniserat vatten som är mer miljövänligt och hållbart. Det renade vattnet har emellertid en historia som sträcker sig långt tillbaka.

Den franske vetenskapsmannen Jean-Antoine Nollet lyckades redan 1748 rena vatten genom en så kallad omvänd osmos. Vattenmolekyler pressades med hjälp av en tryckpump genom ett halvt genomsläppligt membran och bildade ultrarent vatten. Där och då observerades dock processen endast på laboratorier och det skulle dröja ända till 1950-talet innan det började användas i praktiken.

Amerikanska flottan använde avjoniserat vatten för att tvätta kärnkraftsturbiner 

När den amerikanska flottan 1954 sjösatte ubåten USS Nautilus var den unik i sitt slag som den första atomubåten någonsin. Eftersom den drevs med kärnkraft för att generera ånga kunde Nautilus gå djupare och färdas längre i ett sträck än någon tidigare ubåt kunnat göra. Att färdas i en ubåt som drivs av kärnkraft kräver dock minutiösa säkerhetsrutiner. För att hålla turbinerna rena från avlagringar av tungmetaller och mineraler, som försämrar dess kapacitet, tvättade den amerikanska flottan dem med avjoniserat vatten. Det renade vattnet används idag även vid hantering av bilbatterier, så kallat batterivatten, för att förhindra kalk och andra avlagringar som försämrar batteriets förmåga att ladda. USS Nautilus krossade en rad olika rekord och som första ubåt någonsin lyckades Nautilus färdas över Nordpolen, från Hawaii till Island.

Avjoniserat vatten innebär färre kemikalierester

Avjoniserat vatten har alltså historiskt sett haft många användningsområden, inte minst när det kommer till rengöring och städning. Genom att till exempel tvätta fönster eller fasader med det undviks giftiga kemikalierester på gräs, buskar och planteringar nära intill. Idag används även ultrarent avjoniserat vatten för att tvätta kläder. Med detta vatten behövs varken tvättmedel eller sköljmedel och på så sätt undviks många kemikalier att föras ut i grundvattnet. 

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.