2021-05-17

DIRO har tilldelats ”Solar Impulse Efficient Solution”, ett bevis på hög standard på lönsamhet och hållbarhet.

Solar Impulse Efficient Solution 1.Png

DIRO, filtersystemet som gör det möjligt att städa och tvätta kemikaliefritt, tillverkat av SWATAB, har fått märkningen ”Solar Impulse Efficient Solution” efter en bedömning utförd av externa oberoende experter och baserad på verifierade standarder. DIRO ansluter sig därmed till #1000solutions challenge, ett initiativ från Solar Impulse Foundation för att välja lösningar som uppfyller höga standarder inom lönsamhet och hållbarhet samt presentera dem för beslutsfattare för att påskynda införandet. 

Bedömning av oberoende experter

För att få märkningen ”Solar Impulse Efficient Solution” gjordes en grundlig bedömning av DIRO. En grupp oberoende internationella experter bedömde 5 kriterier som täcker de tre huvudämnena genomförbarhet, miljö och lönsamhet. Alla märkta lösningar är en del #1000solutions portföljen, som kommer att presenteras för beslutsfattare inom näringsliv och myndigheter av Bertrand Piccard, ordförande för Solar Impulse Foundation. Syftet med detta initiativ är att uppmuntra antagandet av mer ambitiösa miljömål och påskynda genomförandet av dessa lösningar i stor skala. 

Märkningen ”Solar Impulse Efficient Solution”

En av de första märkningarna för företag med positiv påverkan som sammanför miljöskydd och ekonomisk bärkraft, ”Solar Impulse Efficient Solution” delas ut efter en bedömning utförd av externa oberoende experter. I samarbete med välrenommerade institutioner måste lösningar som ansöker om märkning gå igenom en neutral metodik baserad på verifierade standarder. Denna etikett fungerar som en utmärkelse för rena och lönsamma lösningar.

Om Solar Impulse Foundation

Solar Impulse Foundation är dedikerade att påskynda införandet av rena och lönsamma lösningar. Dessutom hjälper fonden beslutsfattare i företag och regeringar att uppnå sina miljömål och att anta en mer ambitiös energipolitik som är nödvändig för att dra dessa lösningar till marknaden. Ett sätt att föra framgången med den första soldrivna flygningen jorden runt vidare.

Solar Impulse logga - April 2021

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.