2022-04-22

Earth Day 2022 – SWATAB är med och investerar i planeten

Earth Day 2022

Varje år släpper städ- och tvättindustrin ut miljoner ton farliga kemikalier i miljön. Fredagen, den 22 april är det Earth Day och i samband med det vill vi uppmärksamma hur SWATABs filtersystem DIRO kan hjälpa till att minska miljöpåverkan och bidra till att nå de globalt uppsatta miljömålen. 

Under de senaste 50 åren har Earth Day firats av miljarder människor runt hela världen. Syftet med dagen är att tillsammans öka medvetenheten kring vår miljö och i år görs det genom temat “Invest In Our Planet”. Att investera i planeten handlar för oss på SWATAB om att arbeta för en hållbar utveckling genom att istället för att bara kompensera för utsläpp och energiförbrukning, börja reducera dem.

Hållbar utveckling inom städ- och tvättindustrin  

Samtidigt som våra hus och kläder blir renare när vi städar och tvättar, så blir natur och vatten allt smutsigare. Bara i Europa konsumerar städ- och tvättindustrin varje år tusentals miljarder liter vatten och släpper ut flera miljoner ton kemikalier och mikroplaster i miljön. En ohållbar situation som måste ändras på. SWATABs filtersystem DIRO är ett av alla exempel på hur nya tekniska lösningar kan bidra på vägen för att minska dessa utsläpp och uppnå våra miljömål. 

Filtersystemet DIRO låter dig städa och tvätta med ultrarent avjoniserat vatten, utan kemikalier och med lägre temperaturer. Förutom att det leder till direkta miljöfördelar så som reducerade utsläpp av både kemikalier och koldioxid, ger det också minskad belastning på reningsverk och renare hav, sjöar och vattendrag. Att tvätta med kortare program och rengöra i lägre temperaturer bidrar också till en minskad energiförbrukning och lägre utsläpp av koldioxid. 

Earth Day är en perfekt dag att rikta sitt fokus mot och uppmärksamma alla de innovativa lösningar som finns för att förbättra vår miljö. Alla kan göra något. Låt oss investera i vår planet och tillsammans arbeta mot ett mer hållbart och grönare samhälle.


Vill du veta mer om hur DIRO fungerar? Kolla runt på vår hemsida!

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.