2023-04-21

Earth Day 2023 – Vi måste minska spridningen av kemikalier i våra vattendrag

Test
Caption

Den 3 februari 2023 spårar ett tåg ur i East Palestine i delstaten Ohio, USA. Tåget är lastat med kemikalier och fattar eld. Tusentals invånare i området tvingas till tillfällig evakuering. Ohiofloden, som utgör en dricksvattenkälla för omkring fem miljoner invånare i delstaten, förorenas till följd av olyckan. Invånare som använder privata brunnar uppmanas att dricka vatten på flaska.

Vatten är något som vi alla måste vara rädda om. Den 22 april är det återigen dags att uppmärksamma Earth Day och vi på SWATAB vill såklart sätta fokus på vattnets betydelse för en hållbar planet. Vi vill dra vårt strå till stacken – vår mission om att kemikalier aldrig ska hamna i vårt dricksvattensystem fortsätter. En insats du själv kan göra är att minska överdosering av tvättmedel eller sluta använda kemikalier helt. För faktum är att reningsverken inte kan rena vattnet till 100%. Vissa kemikalier kommer att nå våra vattendrag och därför måste vi vara rädda om vattnet för vi behöver använda det igen och igen. 

Stockholm Vatten och avfall kom nyligen med en kampanj där de uppmanar till bättre tvättvanor och att alla hjälps åt för att minska spridningen av skadliga kemikalier. Bland annat genom att vädra kläder istället för att tvätta dem i onödan, och välja bort impregnerade funktionskläder med PFAS. PFAS tillhör kategorin evighetskemikalier och bör fasas ut av både miljö- och hälsoskäl.

Städ- och tvättindustrin fortsätter att släppa ut farliga kemikalier i miljön, vilket är en ohållbar situation som det måste bli ändring på. Genom att använda vår filtersystem DIRO kan man städa och tvätta med ultrarent avjoniserat vatten utan kemikalier och i lägre temperaturer. Detta leder inte bara till direkta miljöfördelar såsom minskade utsläpp av kemikalier och koldioxid, utan det ger också en minskad belastning på reningsverk och renare hav, sjöar och vattendrag.

Vårt mål på SWATAB är att ständigt sträva efter att utveckla nya tekniska lösningar som kan bidra till en mer hållbar utveckling inom städ- och tvättindustrin. På SWATAB ser vi denna dag som en möjlighet att uppmärksamma vårt arbete och inspirera andra företag och individer att också satsa på en hållbar framtid. Vi tror att varje litet steg räknas och att tillsammans kan vi göra stor skillnad för planeten.

Vill du veta mer om hur DIRO fungerar? Kolla runt på vår hemsida!

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.