2020-04-08

Fortsatt orderingång & nya samarbeten under coronakrisen – SWATAB hyllar Städbolag & Kommunala bolag

Mats Peter.Png
Mats Marklund, VD & Peter Klöfverskjöld, Försäljningschef på SWATAB, uppmanar företag att göra som SESAB och Örebrobostäder AB m.fl.

Fortsätt att se över er miljöprofil, tvätt- och städrutiner, våga fatta beslut om nya framtida projekt trots coronaläget, ni kan spara både pengar och miljö. Nu om någonsin bör vi ta bort onödiga kemikalier och hjälpa företagen att hålla igång verksamheten. Det säger Mats Marklund på SWATAB.

Ämnen i artikeln:

Rena städobjekt & tvättcentraler utan kemikalier

Det är sedan tidigare känt att man kan städa med rent vatten och mikrofibermoppar och -dukar. Fler och fler städföretag och kommuner inser att man får ännu bättre städresultat om man tvättar städmaterialet med DIRO utan kemikalier.

Nya starka samarbeten

Vi har förstärkt vårt återförsäljar- & servicenätverk uppåt i landet med TST Gruppen i Sandviken. TST Gruppen är idag en PODAB PPP och MIELE återförsäljare.

Tuffa tider för företag

Idag är det många företag som har blivit tvingade att tänka om, se över sina kostnader och balansera antalet anställda mot intäkter.

Rena städobjekt & fräscha tvättcentraler utan kemikalier

Peter Klöfverskjöld är tacksam över att coronakrisen inte stoppar alla företag att våga ta beslut om positiva investeringar. Bland flera är SESAB och Örebrobostäder AB två bolag som har vågat att ta beslut och investera i rena städobjekt och fräscha tvättcentraler, i framtiden.

SESAB har varit kund till oss på SWATAB under ett års tid nu. Vi har tillsammans sett till att deras tvättcentraler i Malmö och Helsingborg är kemikaliefria. DIRO system har installerats på båda tvättcentralerna tillsammans med PODAB tvätt utrustning.

SESAB har även valt att under en längre tid ytstäda lokalerna hos en del utvalda kunder med just DIRO vatten istället för med kemikalier. För att påvisa renligheten gjordes jämförelsetester med ATP mätningar både innan och efter man börjat tvätta städmaterialet med DIRO och ytstäda lokalerna med DIRO vatten. Testerna var så pass mycket bättre att man nu valt att fortsätta tvätta och städa med DIRO. Idag genomförs sticktester med ATP mätningar för att se om kvaliteten är densamma nu som tidigare, mätningarna har än så länge bara påvisat positiva resultat.

”Då vi är jättenöjda med dom DIRO installationer vi har idag valde vi för bara några veckor sedan att installera en av de mindre DIRO modellerna på ett av våra större städobjekt för att plocka bort kemikalieanvändningen helt i tvättprocessen och i det dagliga ytstädet.” Nikola Baric, VD på SESAB.

Örebrobostäder AB har sedan tidigare beställt ett flertal DIRO system till deras verksamhet. I oktober 2019 installerades ett DIRO system på ett serviceboende, för tre veckor sedan så installerade man ett DIRO system till en av städcentralerna där moppar, städdukar och arbetskläder tvättas. Under våren 2020 installeras det ett DIRO system till en fastighet med studentlägenheter och en till en gemensamtvättstuga.

Nya starka samarbeten

– För två år sedan satte vi ett mål, att om tre år så skall vi vara helt rikstäckande med vårt utbud. Vi har jobbat hårt med vår expandering av vårt återförsäljar- & servicenätverk med att få rätt aktörer på rätt orter. Vi vill att alla våra återförsäljare skall hålla en hög kvalitet på installationer och service, lätta att arbeta med och att dom skall vara kundens naturliga val. Nu har vi glädjen att meddela att vi tidigare i veckan tecknade avtal med TST Gruppen AB i Sandviken. Säger Peter Klöfverskjöld, Försäljningschef SWATAB

”Vi är idag återförsäljare åt bland annat PODAB och Miele, därav är det en självklarhet att vi vill ha med SWATABs DIRO produkter i vårt sortiment för tvättstugan. Vi är etablerade i Sandviken, Gävle, Falun, Ludvika och Borlänge, med ca: 85 anställda. Detta gör att vi täcker ett relativt så stort område med kunder som fokuserar på miljö och framtid.” Håkan Sandin, VD & delägare på TST Gruppen AB.

Tuffa tider för företag

Mats Marklund menar att det är många företag idag som blir drabbade på ett eller annat sätt av ”coronakrisen”, och det förs många olika debatter om hur man skall hantera den, vad är rätt och vad är fel. Även vi har blivit drabbade till en viss del då det är några av våra kunder som har valt att dra i handbromsen av olika skäl såsom, osäkerhet om framtiden, sjukskrivningar, omfördelning av ekonomiska resurser och tid.

– Det jag vill lyfta fram är just ”tid”, för att inte stanna hela maskineriet i Sverige, utan hålla igång så många organisationer som möjligt. Vänta inte med planerade projekt utan tidigarelägg dem. för diskussionen med leverantören nu och skapa framtidshopp, samt en möjlighet att kunna resursplanera. Vi är inne i en period med korttidspermittering och varsel av personal, vilket medför minskad arbetskraft över hela Sverige och snart kommer sommaren med semestertider vilket medför en fortsatt minskad efterfrågan.

Då just tiden är en viktig ingrediens här menar jag inte att släppa det man håller på med för att ta sig tid till nya projekt. För en dialog med er leverantör, visa dina intentioner, planera in projektet i sommar/ höst eller vinter. Alla projekt, stora som små är jätteviktiga för alla inblandade parter. Jag blir glad när jag läser om aktörer som vågar ta beslut under dessa tider, det gläder mig att man visar sin intention. Produktionen hos leverantören kan dra igång, men planeringen hos dig som beställare kan dra igång när du har tid.

Online möten kan vara näst intill så effektivt som fysiska möten, dom är definitivt bättre än inga möten. ”Håll hjulen rullande”.

 

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.