2023-04-28

Internationella arbetsmiljödagen – för en bättre och tryggare arbetsmiljö

Arbetsmiljo Swatab

Den 28 april uppmärksammar vi på SWATAB FNs internationella arbetsmiljödag. Genom att byta ut sina städmedel mot kemikaliefria kan arbetsmiljön för städare och de som vistas i lokalerna förbättras avsevärt.

Internationella arbetsmiljödagen firas varje år den 28 april på initiativ av FN. Dagen syftar till att uppmärksamma det viktiga arbetet för att alla som arbetar världen över ska kunna känna sig trygga och hälsosamma på jobbet. Genom att förbättra arbetsmiljön kan man förebygga och minska antalet olyckor och sjukdomar kopplade till arbetsplatser globalt. 

En städbransch utan kemikalier

Ett enkelt sätt att förbättra arbetsmiljön avsevärt för de många anställda i städbranschen är att byta ut kemiska medel till sådana som är mer skonsamma för lungor, allergier och hy. Forskare vid universitetet i Bergen har exempelvis funnit att konventionella rengöringsmedel är lika skadligt för lungfunktionen som rökning, och även tvättprodukter som är märkta som ”giftfria och skonsamma” har visat sig innehålla vanliga allergener. 

Framtidens arbetsmiljö

Vår produktserie DIRO FS producerar ultrarent avjoniserat vatten som kan användas för att rengöra ytor precis lika bra som med kemikalier. Förutom att det förbättrar arbetsmiljön för både de som städar och de som verkar i den ger det också en mindre miljöpåverkan. Det är framtidens sätt att städa på. 

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.