2022-03-09

Representant från Nordiska Rådet besöker SWATAB

Representant Från Nordiska Rådet Besöker Swatab

Nordiska rådet är det officiella parlamentariska organ för nordiska samarbeten och bildades 1952. Idag har rådet 87 valda medlemmar från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland. Dess parlamentariker drivs framför allt av viljan att Norden ska vara en bra region att bo, leva och arbeta i. Från Sverige finns ett antal ledamöter från Riksdagens alla partier. En av dem är Per-Arne Håkansson (S) med hemvist i Skåne som under måndagen besökte SWATAB för att samtala om hur Sverige och Danmark skulle kunna samarbeta för att hitta mer miljövänliga lösningar för lokalvård och vad som släpps ut i avloppsvattnet. Per-Arne kommer under våren även besöka RecoLab under H22 City Expo. Anläggningen RecoLab som ligger på Helsingborgs gamla reningsverk används för att ta hand om avfallet från det världsunika nya avloppssystemet Tre rör ut i staden.

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.