2022-11-28

SWATAB AB blir ett helägt dotterbolag till Sandberg Development

Sandberg Logo Black

Familjeägda Sandberg Development investerade 2018 i vattenteknikbolaget SWATAB (SCANDINAVIAN WATER TECHNOLOGY AB). Nu förvärvar Sandberg Development resterande aktier i SWATAB som därmed blir ett helägt dotterbolag i koncernen. Förvärvet innebär att Sandberg Development ökar sitt ägande inom innovationsområdet vattenteknik.

SWATAB grundades 2013 av familjen Klöfverskjöld utanför Kristianstad. SWATAB har utvecklat och patenterat en filterteknik, DIRO-systemet, som gör det möjligt att både städa och tvätta utan kemikalier. Systemet innebär även en minskad energianvändning i kombination med bättre arbetsmiljö. Idag finns kunderna framför allt inom offentlig verksamhet och inom städ- och tvättbranschen. För att möjliggöra en större tillväxtsatsning genomförde Sandberg Development en första investering i bolaget 2018. Efter flera års nära samarbete förvärvar Sandberg Development nu resterande aktier av familjen Klöfverskjöld och SWATAB blir ett helägt dotterbolag i Sandberg Development Invest AB.

- Det är med glädje vi nu tar nästa steg i vår framgångsrika resa och förvärvar den utestående delen av SWATAB. Investeringen är helt i linje med vår satsning på vattenteknik med stor tillväxtpotential. Som ägare erbjuder vi uthållighet, industriell och kommersiell erfarenhet vilket krävs för att kunna ta nästa steg, säger Stefan Persson, VD och koncernchef på Sandberg Development.

Förvärvet av SWATAB blir Sandberg Developments andra investering inom vattenteknik under hösten 2022. I oktober investerade Sandberg Development i Drupps AB (publik) som utvecklat en patenterad teknik för vattenåtervinning av förångat vatten.

Om Sandberg Development
Sandberg Development är ett familjeägt investeringsbolag som genom aktivt ägande i innovationsdrivna bolag bidrar till tillväxt och samhällsnytta – med fokus på vattenteknik, livskvalitet och trygghet. Sandberg Developments innehav utgörs av dotterbolagen Aimpoint, GAIM, Granuldisk, RESCUE Intellitech och SWATAB, minoritetsägande i Orbital och ISEC Monitoring Systems samt börsnoterade Camurus. Omsättningen för koncernen uppgick till 1,4 miljarder kronor för 2021. För mer information, se www.sandbergdevelopment.com

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.