2023-04-11

SWATAB är med och utvecklar framtidens miljö- och klimatsmarta infrastruktur på Reco Lab

Provror.Jpg

Denna vecka invigs Reco Lab i Helsingborg, där SWATAB är ett av företagen med egen plats i showroomet. Reco Lab är en lokal, regional och nationell mötesplats i anslutning till Öresundsverket, Helsingborgs avloppsreningsverk, med syftet att katalysera kunskap, utveckling och innovationer kring vatten-, energi och avfallsflöden i framförallt urban miljö.

Reco Lab står för ”recovery lab” och är ett utvecklingskliv för att utveckla resurshantering av separerat avloppsvatten. Verksamheten består av en utvecklingsanläggning, där återvinningen av resurser från de tre rören från H+ sker, en testbädd samt ett showroom. Det sistnämnda blir en unik kommunikativ testbädd kring aktuell samhällsutveckling med fokus på H+, Helsingborgs nya, miljöprofilerade stadsdel. Ett övergripande mål för verksamheten är att ge mätbara resultat för att bidra till nationella och globala hållbarhetsmål.

SWATAB finns på plats med DIRO filtersystem i Reco Lab showroom och delar Öresundskraft, NSR, NSVA och Helsingborgs stads vilja att inspirera till engagemang kring innovativa utvecklingsfrågor inom vatten, energi och avfall.

– SWATAB vill främja en hållbar utveckling där vi reducerar utsläpp och energiförbrukning, i stället för att kompensera för dem. Därför är vi stolta att vara en del av RecoLab. Här visar vi vårt filtersystem DIRO för tvätt och städ som ett konkret exempel på hur nya tekniska lösningar kan bidra till att nå uppsatta miljömål, säger Mats Marklund, VD för SWATAB.


Här kan du läsa mer om Reco Lab.

 

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.