2022-02-28

SWATAB inleder arbete i miljö- och arbetsmiljöfrågor gentemot politiken

Swatab Inleder Arbete

Onsdagen den 23 februari inleddes SWATABs intensifierade arbete i politisk påverkan och opinionsbildning i frågor som rör kemikaliers påverkan på miljö och arbetsmiljö. Vi inledde arbetet med ett besök i Riksdagen där vi träffade två ledamöter i Arbetsmiljöutskottet, Serkan Köse (S) och Johan Andersson (S) samt Hanna Westéren (S) från Miljö- och jordbruksutskottet. Vi fick till intressanta samtal och diskussioner och lyfte nya aspekter för politikerna. Några av de punkter vi inledningsvis vill försöka påverka i är dessa:

  • Främja hållbara innovationer genom statliga riktade forskningsbidrag så att de snabbare kan testas i stor skala och komma ut på den internationella marknaden
  • Se till att följa upp skallkraven av miljöhänsyn i upphandlingar så att lagförslaget får den hållbara effekt som är tänkt
  • Se över miljömärkningen av städ- och tvättprodukter så att de blir tydligare för användarna vad de faktiskt innehåller och att de produkter som inte innehåller några kemikalier alls även kan få märkningar som exempelvis Svanen och EU-blomman
  • Inför ekonomiska incitament för att driva omställningen – exempelvis liknande ett RUT och ROT för företag
  • Stöd föregångarna och de som vågar testa nya hållbara innovationer genom ekonomiska incitament
  • Brist på handling bör aldrig löna sig – att behålla kemikalier i sin produktion och arbetsprocess och köra på som vanligt bör inte vara det mest ekonomiskt fördelaktiga
  • Förorenaren ska stå för kostnaderna – den som släpper ut kemikalier bör även stå för alla kostnader det medför för miljön och människors hälsa.

Om två veckor kommer vi även få besök på kontoret i Malmö av Per-Arne Håkansson (S) som utsedd av Riksdagen sitter i Nordiska Rådet och bland annat jobbar med vatten- och miljöfrågor.

Framåt kommer vi även tillsammans med politiker skriva interpellationer, frågor till arbetsmarknadsministern samt miljöministern, träffa kommunpolitiker, fackförbund, nätverk inom vatten och rening, olika samarbetspartners, hålla seminarium och rundabordssamtal med mera. Tillsammans kan vi mobilisera en större kraft för att påverka miljön och människors hälsa till det bättre.

Hör av dig om du vill höra mer om vårt arbete eller vara med på något sätt.

Kontakta Mats Marklund, VD SWATAB

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.