2021-01-26

SWATAB lanserar en ny, tystare och mer servicevänlig DIRO-serie

DIRO FS är namnet på den nya produktserien från SWATAB. Den ersätter den gamla TM-serien och innebär att det nu blir ännu enklare och mer ergonomiskt att städa och tvätta med avjoniserat och ultrarent vatten – helt utan kemikalier.

Under 2021 storsatsar SWATAB på att cementera sin position som en självklar aktör inom hållbar lokalvård genom att lansera den nya FS-serien. Precis som med tidigare system kopplas de nya produkterna enkelt ihop mellan inkommande vatten och befintliga tvättmaskiner och tappkranar. Fördelarna att städa och tvätta med DIRO är många, till exempel bidrar systemet till att inga kemikalier släpps ut i våra avlopp, men även den totala energiförbrukningen minskar vid användandet av våra produkter.

Swatab, DIRO

Förutom miljömässiga fördelar innebär DIRO också att risken för att exponeras för miljöfarliga ämnen minskar, detta i sin tur reducerar risken för att utsättas för allergiska reaktioner. Även luftkvalitet och ergonomin förbättras tack vare DIROs användarvänlighet. DIRO är dessutom mycket enkelt att installera och kräver ingen omprogrammering eller ombyggnad av befintliga system.

Olika storlekar för olika behov

Den nya FS-serien är tystare, mer servicevänlig och kompaktare än sin föregångare. Den kommer i tre olika storlekar; FS-60 för det mindre städobjektet, FS-90 för dig som har minst två tvättmaskiner och behöver tappa upp städvatten till dina golvskurmaskiner. FS-500 är systemet för större städcentraler och tvätterier.

SWATABs vd Mats Marklund:

– Vi ser ett växande intresse för hållbar lokalvård, det blir fler och fler som vill reducera sina utsläpp av både koldioxid och av kemikalier i avloppet. Med vår nya FS-serie kan du tvätta och städa utan kemikalier, med bara rent vatten. I vår nya produktserie finns det filtersystem för alla behov och typer av verksamheter, från en tvättmaskin till hela tvättcentraler och tvätterier.

Förutom miljö, hälsa och drift finns det också ekonomisk vinning av att städa och tvätta med DIRO. Eftersom att tvätta med DIRO innebär kortare torktider kan du räkna med sänkta energikostnader. Dessutom förlänger du livslängden på tvättmaskinerna vilket i sin tur innebär mindre kostnader för service och underhåll. Det är vad vi kallar för hållbar lokalvård.

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.