2022-03-17

SWATAB signerar avsiktsförklaring med Klimatpakten i Stockholm

Peter Klofverskjold SWATAB Och Katarina Luhr Mp Klimat Och Miljoborgarrad Stockholms Stad. .Png

Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms stad, företag och organisationer, som samarbetar för minskad klimatpåverkan. Stadens mål är ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. SWATAB är sedan januari 2020 medlemmar av Klimatpakten och skrev den 10 mars under en avsiktsförklaring om att vi som företag ska göra vad vi kan för att hjälpa Stockholms Stad att nå sina klimat- och miljömål.
Avtalet signerades över en lunch med stadens miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr (mp) i Stadshuset.

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.