2022-10-06

SWATAB står upp för en giftfri förskola

Swatab Giftfri Förskola

Naturskyddsföreningens initiativ “Giftfri förskola” vill att alla förskolor ska byta ut sina kemikaliska städprodukter till alternativ som inte påverkar barnens hälsa. 

Barn är känsligare för skadliga kemikalier än vuxna. På 1177 kan man läsa att det beror på att hjärnan, immunförsvaret och hormonsystemet fortsätter att utvecklas efter att vi fötts, och dessutom får barn i sig mer kemikalier när de befinner sig nära golv och stoppar saker i munnen. Trots det förekommer det idag stora halter av miljögifter på förskolor runt om i Sverige. 

Undersökningar från Kemikalieinspektionen visar att det förekommer högre halter av farliga ämnen på förskolor jämfört med andra inomhusmiljöer. De farliga ämnena kommer bland annat från konventionella städprodukter som innehåller stora mängder skadliga kemikalier. 

Vid universitetet i Bergen har forskare funnit att konventionella rengöringsmedel för lokalvård är lika skadligt för lungorna som rökning. Lokalvårdare som jobbat i sin bransch i 20 år hade i studien minskat sin lungkapacitet lika mycket som en person som rökt 20 cigaretter om dagen. 

Enligt en studie från Kanadas miljöorganisation Environmental Defence hade hem som städade med konventionella rengöringsmedel avsevärt sämre luftkvalitet jämfört med hem som inte gjorde det. Dessutom steg nivåerna av flyktiga organiska föreningar, som är skadligt för växter och djur. 

År 2013 startade Naturskyddsföreningen initiativet “Giftfri förskola”. Det är ett projekt som syftar till att minska gifterna i miljöer där barn vistas. Projektet startade med en kartläggning av farliga ämnen i förskolor och därefter informerades personal, föräldrar och politiker om olika åtgärder man kan vidta för att göra förskolan fri från skadliga ämnen. 

Idag jobbar 75% av de kommunala förskolorna, och många av de privata, med projektet “Giftfri förskola”. 

– “Giftfri förskola” är ett fantastiskt initiativ från Naturskyddsföreningen, att 75% av alla kommunala förskolor idag jobbar aktivt för att minska sina skadliga ämnen, är otroligt fina framsteg. Enligt mig borde dock 100% av alla förskolor verka för att våra barn ska ha en giftfri vardag. Det borde vara en självklarhet i Sverige år 2022, säger SWATABs vd Mats Marklund. 

Vår produktserie DIRO FS är ett innovativt system som filtrerar helt vanligt kranvatten och gör det ultrarent och avjoniserat. Genom att städa med det uppfylls alla krav och riktlinjer som finns inom städbranschen ur ett rengöringstekniskt perspektiv, men helt utan några skadliga ämnen. 

Med DIRO FS blir det enkelt och kostnadseffektivt att bidra till en giftfri förskola.

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.