2020-12-16

Utvärderingsresultat: Lokalvård utan kemikalier ger positiva effekter

Sparyflaska 1 225X300.Jpg

Laxå Kommuns utvärdering visar att deras lokalvård med en cirkulär tvätt- och städmetod utan kemikalier är långsiktigt hållbar. Slutsatsen av mätningarna visar att metoden är högeffektiv både vad gäller rengöringseffekt, miljöbesparing och kostnader. Utvärderingen visar också att 25 % av lokalvårdspersonalen upplever en bättre arbetsmiljö, medan så gott som samtliga tycker att metoden är minst lika bra om inte bättre än traditionell lokalvård med kemikalier. 

– Laxå Kommuns grundliga utvärdering visar att det inte bara blir rent att tvätta och städa utan kemikalier den visar också att nya tekniska lösningar kan bidra till att nå uppsatta miljömål. En hållbar lokalvård främjar en hållbar utveckling som innebär att vi kan reducera utsläpp och energiförbrukning, istället för att kompensera för dem i efterhand, säger Mats Marklund, VD för SWATAB.

Laxå kommun har sedan 2014 städat med avjoniserat vatten. Under hösten 2019 togs ytterligare ett steg i Hållbar Lokalvård med att implementera filtersystemet DIRO för ytstädning och tvätt av städmaterial. Filtret skapar ett ultrarent och avjoniserat vatten vilket gör det extremt rent. Vid tvätt av moppar och andra textilier gör detta att smutsen lossnar och förs bort med sköljvattnet, utan att du behöver något tvättmedel eller andra kemikalier. I sin rapport ”Hållbar lokalvård” har Laxå Kommun utvärderat denna tvätt- och städmetod ur olika aspekter som städkvalité, ekonomi, hälsa och miljö.

Resultatet av studierna visar att metoden:

  • Uppfyller de krav och riktlinjer som finns ur ett rengöringstekniskt perspektiv.
  • Minskar behovet av periodisk golvvård vilket ger en stor ekonomisk och miljöbesparing.
  • Upplevs som en stor förbättring i arbetsmiljö och ur ergonomisk synvinkel av lokalvårdspersonalen.
  • Minskat kommunens CO2 utsläpp med totalt 5650 kg CO2e under det första halvåret.
  • Gett en besparing av 466 liter tvättmedel under det första halvåret, vilket reducerar såväl kommunens kostnader för som utsläpp av kemikalier. 

– Vår förhoppning är att fler kommuner vill satsa på hållbar lokalvård och istället för att kompensera för utsläpp och energiförbrukning, börjar reducera dem. Att tvätta och städa kemikaliefritt ger ju dessutom en hälsosammare arbetsmiljö för såväl personal som andra som vistas i lokalerna, säger Mats Marklund, VD för SWATAB.

Utvärderingsresultatet från mätningarna i Laxå kommun bekräftar liknande resultat som rapporterats tidigare från kommunerna Nynäshamn, Motala och Håbo. Här kan du läsa Laxå kommuns utvärderingsrapport: ”Hållbar Lokalvård – en kemikaliefri tvätt- och städmetod med säker hygien”.


Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.