2021-05-31

Världsmiljödagen: Så bidrar SWATAB till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

17 Paris Mal 1024X521 1.Png

Den 5:e juni är det återigen dags för Världsmiljödagen (World Environment Day). En FN-dag som instiftades redan 1972 efter FN:s miljövårdskonferens i Stockholm samma år. Årets fokus är “Tid för naturen”. SWATABs filtersystem DIRO är ett konkret exempel på hur nya tekniska lösningar kan bidra till att nå uppsatta miljömål.

Det är viktigare än någonsin tidigare att vi alla agerar för att stoppa utrotningen av djur och växter. Den biologiska mångfalden har sedan länge stått under diverse miljöhot och inte minst är det marina livet utsatt. Våra sjöar och hav är livsviktiga för vårt jordklots välmående och idag är så mycket som 40 % av våra hav under kraftig mänsklig påverkan. Föroreningar, utfiskning och mikroplaster är stora problem som riskerar att påverka den marina mångfalden och miljarder människor runt om i världen om vi inte agerar – snart.

Kemikaliefritt och FN:s globala mål

SWATABs helt kemikaliefria städ- och tvättlösning kan inte allena råda bot på den stora utmaning vi har framför oss, men bidrar till flera av FN:s utvecklingsmål (Sustainable Development Goals), bland annat mål nummer tre (för god hälsa och välbefinnande), elva (för hållbara städer och samhällen), tolv (för hållbar konsumtion och produktion) och fjorton (för hav och marina resurser). Kemikalier som återfinns i traditionella tvätt- och städmedel har negativa effekter på människor, djur och miljön och bidrar förutom till rent fysiska besvär hos människor som arbetar med kemikalierna såsom allergiska reaktioner, hudirritation och organtoxicitet till utvecklingsproblem i djurlivet och obalanserade ekosystem. En hållbar utveckling kräver att en omställning där vi inte bara kompenserar för föroreningar utan faktiskt också reducerar dem.
Med SWATABs DIRO-lösning undviker du inte bara kemikalierna och dess negativa effekter; det finns även stora ekonomiska vinningar att hämta eftersom drift- och energikostnaderna minskar. Det är vad vi kallar en win-win-win. En seger för dig, en seger för djuren och en seger för miljön.

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.