2022-03-22

Världsvattendagen riktar ljuset på vår viktigaste naturresurs

Världsvattendagen

Har du hört talas om världsvattendagen? Dagen instiftades av FN och äger rum den 22 mars varje år. Syftet är att väcka engagemang för vattenfrågor av olika karaktär och temat för 2022 är grundvatten. SWATABs filtersystem DIRO är ett tydligt exempel på hur moderna innovationer kan hjälpa oss att hushålla med grundvatten på ett hållbart sätt.

På många ställen i världen förekommer ett slöseri av grundvatten. Bara i Sverige förbrukar vi i snitt så mycket som 140 liter vatten per person och dygn. Dessutom är förorenat grundvatten ett stort problem som kan behöva årtionden eller till och med århundraden av återhämtning. Ska vi nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 måste vi förändra människors beteenden. Vi behöver skydda grundvatten från föroreningar och balansera behoven av grundvatten världen över genom att hushålla med vår viktigaste resurs på ett hållbart sätt.

Grundvatten och hållbar lokalvård

Grundvatten spelar en central roll när det kommer till vatten- och sanitetssystem och de kemikalier som finns i traditionella tvätt- eller städmedel för med sig negativa effekter. Klimatförändringarna kräver ett agerande där vi inte bara kompenserar för föroreningar utan också gör vad vi kan för att reducera dem. SWATABs filtersystem DIRO är inte den enda lösningen för att tackla den stora utmaningen med världens grundvatten – men den bidrar till ett flertal av FN:s mål.

Med hjälp av DIRO kan du enkelt tvätta och städa helt kemikaliefritt med avjoniserat, ultrarent vatten. Utöver att undvika kemikalier och dess negativa effekter på människor, djur och miljö minskar du dessutom drift- och energikostnaderna vilket innebär en stor ekonomisk vinning. 

På SWATAB märker vi av ett växande intresse för hållbar lokalvård men det finns fortfarande en lång väg kvar att gå. Vår förhoppning är att världsvattendagen får fler människor att värna om planetens vatten. Vi har idag tillgång till både kunskap och nya tekniska lösningar – men vi kan bara åstadkomma den förändring som krävs om vi tar ett gemensamt krafttag. 

Nyfiken på hur DIRO fungerar? Läs mer här.

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.