2021-06-15

Vattenrenheten spelar roll vid rengöring och borttagning av fett från ytor

Forskningsrapportmau

Forskning från Malmö Universitet visar att en oljedroppe kan ändra form på fasta ytor på grund av vilket materia den möter och på så sätt enklare tvättas bort. På grund av lägre jonstyrka ökar renat vatten den elektrostatiska repulsionen och främjar rengöringsprocessen. Renat vatten tar bort fett med 90% från en yta medan kranvatten endast tar bort 75%.

Läs forskningsrapporten

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.