2022-09-28

Vi på SWATAB var nyligen i Köpenhamn för IWA World Water Congress & Exhibition – ett spännande och inspirerande event för alla oss som jobbar för rent vatten även i framtiden.

Swatab I Köpenhamn

I mitten på september gick den årliga IWA World Water Congress & Exhibition av stapeln i Köpenhamn – ett globalt event för alla som på något sätt arbetar med vatten och hela dess cykel. Under sex dagar kunde man ta del av tankeledare, beslutsfattare, forskare och företag inom sektorn för vatten i diskussioner som fokuserade på lösningar för att säkra framtidens rena vatten. Vi på SWATAB var självklart på plats!

Temat för året var “Water for smart liveable cities” och handlade om sektorns framsteg inom de 17 globala målen för hållbar utveckling, och i synnerhet Mål 6 som handlar om att säkerställa tillgänglighet och en hållbar hantering av vatten och sanitet för alla. Förutom SWATAB deltog företag och organisationer som FM Mattson, Air Green, GRYAB, Watersprint, IVL, RISE, SVOA, WSP, LTH, Chalmers, Käppalaförbundet och fler. 

Den svenska monter var välbesökt och vi knöt kontakt med många intressanta personer, företag och organisationer. Med oss i montern hade vi vårt filtersystem FS-90, som gör vanligt kranvatten ultrarent och avjoniserat. Den lockade många nyfikna besökare, särskilt från de nordiska länderna men även från organisationer runt om i Europa som vi hoppas kan leda till framtida samarbeten. Vi bokade även in möten med ett intresserat konsultbolag som hjälper sina kunder att hitta och implementera lösningar som är bra för både människa och miljö. 

Under mässan hade vi även förmånen och det stora nöjet att få hålla i två lunchföredrag om fördelarna med kemikaliefria produkter för städ och tvätt. Det ledde till många intressanta efterföljande diskussioner. 

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.