Räddningstjänster

Den kemikaliebantade brandstationen.

Genom att installera system DIRO kan ni ytterligare minska er kemikalieanvändning och få en ren tvätt helt utan tvättmedel.

Med DIRO kan ni inte bara tvätta brandställen och era vanliga kläder helt utan kemikalier, ni kan också tvätta brandslangar och bilar med DIRO-vatten. Den dagliga städningen sköts även den med DIRO-vatten . På detta sätt förbättras arbetsmiljön betydligt och miljöpåverkan minskar.

Vi kan hjälpa er att minska kemikalieanvändningen.

Brandmäns arbetsmiljö är fylld av utmaningar och risker, däribland hälsorisker till följd av kontaminering och upprepad kontakt med hälsofarliga ämnen.

Skyddsutrustning och skyddskläder som brandmän använder kan förstås skydda individen från detta, men de hälsofarliga ämnena fastnar på kläder och skyddsutrustning. Exponeringen för dessa ämnen fortsätter därför även efter släckningsarbetet. Kläder och utrustning avger ämnena så länge de bärs, till exempel under transport tillbaka till stationen och i omklädningsrummet.

Därför tas räddningsställen av på plats och packas i säckar för transport till brandstationen där de sedan kan tvättas kemikaliefritt.