Kommun

Hallstahammars kommun

“Sen vi började använda DIRO har responsen från både kunder och personal varit fantastisk”

Avdelningschefen på Hallstahammars kommuns städavdelning, om vikten av att kunna arbeta kemikaliefritt, vad det inneburit för deras personals hälsa och styrkan i att deras städmetod numera är kvalitetssäkrad för en hållbar lokalvård.

Att städa kemikaliefritt fanns erfarenhet av sedan tidigare, men det var vår säljare på SWATAB som övertygade kommunen om att ge DIRO en chans. Efter att han visat upp systemet bestämde sig kommunen för att testa det på en skola. De använder idag DIRO för att tvätta moppar och trasor.

- Vi var nyfikna på att se hur det egentligen fungerade. Vi fick snabbt väldigt positiv feedback, både från kunden och personalen. Fördelarna är många. Dels är det väldigt lättstädat med DIRO, vi får även bort kemikalierna vilket förstås är bra för miljön och vi slipper dessutom mögel med allt vad det innebär. Dessutom blev vi överraskade över hur rent det faktiskt blev, säger de ansvariga.

“Skulle jag kunna använda DIRO privat för att exempelvis städa badrummet hade det varit fantastiskt”

Att DIRO innebär en bättre arbetsmiljö råder det ingen tvekan om, enligt kommunen är det viktigt att ta ställning. Framförallt eftersom det är bättre för miljön, men det märks även på personalens hälsa.

- Miljömässigt är det toppen och det ligger verkligen i tiden att städa kemikaliefritt. Alla måste vi tänka på miljön och att göra det vi kan för att minska utsläppen. Dessutom ska man inte glömma bort vad det faktiskt gör för vår personal. Våra anställda slipper den hudpåverkan som städning med kemikalier innebär, men att städa med kemikalier kan också ge problem med luftrören vilket tidigare anställda vittnat om. Det kommer vi också runt.

- Sammanfattningsvis kan vi säga att sen vi började använda DIRO har responsen från både kunder och personal varit fantastisk.

 

Städmetoden har kvalitetssäkrats för en hållbar lokalvård, kan du beskriva hur detta gjorts och med vilket resultat?

- Vi använder oss av ATP-mätning där man kan mäta bakteriehalten, den visar att det blir väldigt rent med DIRO. Om du använder kemikalier vågar jag säga att det åtminstone inte blir renare. Skulle jag kunna använda DIRO privat för att exempelvis städa badrummet hade det varit fantastiskt. När det kommer till att tvätta med DIRO är jag däremot oerfaren. Vi har 10 system idag, sen har vi också mindre tvättstugor där det inte finns utrymme. Så länge jag anser att SWATAB är en bra återförsäljare ser jag att vårt samarbete kommer vara fortsatt fruktsamt. Utvecklingsmässigt vill vi ligga i framkant och det ligger ju helt i linje med SWATAB och deras innovationskraft.

Januari 2022

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.