KOMMUN

LAXÅ KOMMUN

Laxå kommun inspirerar fler till kemikaliefri lokalvård

En ny studie för att utvärdera och kvalitetssäkra lokalvården i Laxå Kommun visar att både arbetsmiljön och städresultatet blivit mycket bättre sedan de 2019 börjat både städa och tvätta utan kemikalier. Nu vill fler kommuner ta efter.

Laxå Kommun har sedan 2014 städat med ett avjoniserat vatten producerat med hjälp av ett tryckkärl med avjoniseringsmassa i alla kommunens lokaler. Under hösten 2019 togs ytterligare ett steg i deras hållbara lokalvård. På kommunens tvätt- och städcentral kopplades DIRO filtersystem in till tvättmaskinerna för att tvätta moppar och mikrofiberdukar, samt en tappkran för påfyllning till sprayflaskor för ytstädning. DIRO-vattnet som används är ett ultrarent avjoniserat vatten som gör att varken tvättmedel eller rengöringsmedel behövs.

- Bara det första halvåret sparade vi 466 liter tvättmedel, vilket också innebär en minskning av koldioxidutsläpp med 5 250 kg, säger initiativtagare Heléne Flyckt, enhetschef vid Lokal– och Miljöservice på Laxå Kommun.

Sedan införandet har Laxå Kommun minskat den periodiska golvvården från en gång per år till en gång var tredje år och gjort en stor ekonomisk- och miljöbesparing. En enkätundersökning visar även att 46% av lokalvårdspersonalen upplever en förbättring i arbetsmiljön i tvätt- och städcentralen, 50% upplever att det är lika bra som tidigare. Personalen exponeras inte längre för kemikalier på huden och i inandningsluften. De nya högeffektiva mikrofiberdukarna och mopparna som tvättas i ultrarent avjoniserat vatten ger en klart förbättrad städeffekt och gör det också lättare att städa och förbättrar på så sätt ergonomin.

- Personal som hade jobbat hos oss väldigt länge märkte en enorm skillnad på arbetsmiljön när vi började städa kemikaliefritt. Vi hoppas i förlängningen även att den förbättrade inomhusmiljön kan innebära mindre sjukfrånvaro för både personal och barn samt stora kostnadsbesparingar för kommunen, säger Heléne Flyckt.

"Förutom att det blir rent och att vi skonar miljön så har det en tydlig effekt på dem som jobbar med lokalvården. Deras allergiska reaktioner och huvudvärk är borta."
Heléne Flyckt, enhetschef vid Lokal– och Miljöservice på Laxå Kommun

 

En ny uppföljningskontroll av rengöringsresultatet med så kallad ATP-mätning, visar 18 månader efter den första kontrollen att ytorna även före städningen i de flesta fall blivit renare. Enligt enkätundersökningen upplever 91% av lokalvårdarna i Laxå Kommun att renheten på tvättat material är lika bra eller bättre än tidigare, likaså rengöringseffekten och doften på tvättat material. 100% upplever att det är bättre användarvänlighet och 83% tycker att helhetsintrycket är bättre än tidigare.

- Vi ser att det är långt mycket renare nu än när vi städade med kemikalier. Framför allt känner man en renare och glattare yta när det inte finns några kemikalier eller mineralrester. Flera angränsande kommuner och organisationer har nu besökt och planerar att besöka Laxå Kommun i studiesyfte för att själva inspireras till att införa en hållbar lokalvård, säger Helene Flyckt och avslutar:

- Vi är väldigt nöjda. Vi hoppas nu att alla börjar städa och tvätta kemikaliefritt.

Januari 2022

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.